Zásahová jednotka


Zásahová jednotka je zařazena do kategorie III/1.

Jednotku tvoří velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 4 strojníci a 19 členů.

Hotovost pro výjezd je zajišťována 24 hodin denně.

Vedle hašení požárů provádíme i čerpání vody, řezání spadlých stromů v případě ohrožení a různou jinou pomoc.

Jednotka má k dispozici dvě zásahová vozidla (CAS 24 a DA 12), několik čerpadel, motorové pily a elektrocentrály atd.

Veškeré toto nářadí mohou obsluhovat vyškolení členové jednotky při zásazích a jiné pomoci v případě ohrožení osob nebo majetku.

Výcvik a školení členů probíhá pravidelně každé pondělí. Údržba a kontroly techniky a všech prostředků je prováděna dle plánů.

Jednotka je součástí Sboru dobrovolných hasičů Brno Bohunice a i její činnost je dobrovolná.